Remeha Connect Professional
Remeha Connect printplaat

Remeha Connect

Dé digitale oplossing voor voorspelbaar
onderhoud voor de installateur van nu.

Kenmerken

 • Monitoring en voorspelbaar onderhoud op Remeha-producten
 • Met slechts 7 data punten meer dan 30 voorspellingen
 • Remeha is de enige partij in Nederland die voorspelbaar onderhoud aanbiedt
 • In 2018 ook beschikbaar voor: Calenta Ace, Tzerra Ace, Quint Ace, Gas 220 Ace  

Service USP’s

 • Kosten besparen en efficiënter werken 
 • Inzage in dreigende storingen of acute storingen vanuit uw eigen dashboard
 • Voortijdig onderhoud op het moment dat u en uw klant het uitkomt
 • Terug in aantal onderhoudsbeurten

Aan de slag

met Remeha Connect

Remeha Connect uitgelicht

Remeha Connect

Grootste innovatie in de branche sinds de uitvinding van de HR-ketel

Uw klant een koude douche besparen? Efficiënter werken en daarmee kosten besparen? Het kan met Remeha Connect. 

Remeha Connect is een nieuwe digitale service, waarmee wij inspelen op de snel veranderende digitale wereld. Remeha Connect draait om ‘predictive maintenance‘ en heeft als doel het voorspellen van noodzakelijk onderhoud en uiteindelijk zelfs het voorspellen, uitsluiten of effectief oplossen van incidenten. 

Remeha is de enige partij in Nederland die voorspelbaar onderhoud aanbiedt. Met Remeha Connect bieden wij een dienst waarbij u via een email en SMS een bericht ontvangt indien een cv-ketel binnenkort op storing dreigt te gaan. Dat betekent voor u voortijdig onderhoud op het moment dat het u en uw klant uitkomt. 

Met slechts 7 datapunten kunnen meer dan 30 voorspellingen gedaan worden. Voorspellingen waarmee u een storing bij uw klant kunt voorkomen. En nog efficiënt in te plannen ook, voor u én de klant.

Hoe werkt het?

In de controlbox van de cv-ketel, of in een aparte behuizing naast de ketel, wordt een gateway geplaatst; de Remeha Connect communicatiemodule. Zodra de communicatiemodule is aangesloten, wordt er periodiek een geconfigureerde set datapunten uit de ketel onttrokken. Deze data wordt naar de ‘cloud’ van Remeha gestuurd. Daar vindt vervolgens de analyse en bewerking van de data plaats, voordat het in het Remeha Connect dashboard terecht komt. Dit is het portal voor de installateur waar u toegang heeft tot uw ketelpark.

Bekijk de video: Hoe werkt Remeha Connect?

Op dit moment zijn GTW03 en GTW12 niet leverbaar.

Voordelen Remeha Connect

Monitoring en voorspelbaar onderhoud
 • Waarschuwing wanneer onderhoud gepleegd moet worden.
 • Acute storingen worden altijd direct doorgegeven.

Toestandsafhankelijk onderhoud
 • Waarschuwing op basis van melding vanuit Remeha Connect
 • Maar ook op basis van eigen inzichten.

Onafhankelijk van eindgebruiker
 • Geen extra voorzieningen/handelingen nodig van/door eindgebruiker.

GPRS overal toepasbaar
 • Onafhankelijk van woningtype (vrijstaand, rijtjeswoning of flatgebouw).

Efficiëntere werkwijze
 • Toestelafhankelijk onderhoud.
 • Alerts over mogelijk op handen zijnde storing.
 • Voortijdig onderhoud op een moment dat het u en klant het beste uitkomt.
 • First time right! Door detailinformatie over de ketel kan twee maal rijden worden voorkomen.

Tevreden klanten
 • Pro-actief handelen: voordat de storing optreedt.
 • Onderhoud op een moment dat het uw klant uitkomt.
 • First time right! Geen verrassingen waardoor een tweede afspraak nodig is.

Installatie en connected producten

Remeha Connect signaal cv-ketel

Waaruit bestaat Remeha Connect?

Remeha Connect communicatiemodule
GPRS communicatiemodule die door middel van een M2M (Machine2Machine) KPN SIM-kaart keteldata naar de cloud van Remeha verstuurt. De communicatiemodule wordt in de controlbox van de ketel geplaatst (externe behuizing voor plaatsing buiten de ketel zal later dit jaar beschikbaar zijn).

Een optionele externe antenne is beschikbaar voor wanneer het GPRS-signaal niet optimaal is. Deze antenne wordt op de Connect communicatiemodule aangesloten en is apart te bestellen. Uit de praktijk is gebleken dat in 5-10% van de situaties een externe antenne geplaatst dient te worden.

Remeha Connect dashboard
Online portal waar de status van het ketelpark weergegeven wordt. De status van de ketels wordt weergegeven in drie kleuren.

Remeha Connect registratie app
De registratie van een ketel/gateway combinatie in het Remeha Connect dashboard vindt plaats met de Remeha Connect registratie app. Door eenvoudig de barcodes op de producten te scannen en vervolgens een beperkt aantal NAW-gegevens in te vullen, wordt de ketel geregistreerd in het dashboard en is direct zichtbaar voor de installateur. Daarnaast is registratie ook rechtstreeks via het dashboard mogelijk. De data wordt alleen dan getoond, wanneer de eindklant het privacy statement heeft geaccepteerd.

Welke producten kunnen gekoppeld worden?

De Remeha Tzerra Plus was de eerste ketel die is gekoppeld aan Remeha Connect. Inmiddels kunnen ook de nieuwe cv-ketels met eSmart Inside, Tzerra Ace, Calenta Ace, Quinta Ace en GAS 220 Ace, worden gekoppeld.

Remeha Connect kan toegepast worden op Tzerra Plus-ketels wanneer het serienummer begint met 15273 of hoger. Ketels met een serienummer lager dan 15273 kunnen ook aangesloten worden. Hiervoor dient wel de complete gasluchteenheid omgewisseld te worden waarbij de gasluchteenheid minimaal softwareversie 1.6 moet hebben.

Remeha Connect waakt over de ketel

Privacy en security

Klantgegevens zijn in beginsel alleen beschikbaar voor Remeha en de betreffende installateur. Remeha zal geen klantgegevens aan derden verstrekken, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht worden.


Remeha maakt gebruik van diensten van derden, bijvoorbeeld voor het beheer van IT. Met deze derden sluiten we overeenkomsten waarin onder meer is bepaald dat zij vertrouwelijk met uw gegevens zullen omgaan en uw gegevens adequaat zullen beveiligen.

Documentatie en downloads

Commerciële documentatie